"Mazmûndan Poetikaya" kitabı yayınlanmıştır. Kitabın tamamına ulaşmak için kapak fotoğrafına tıklayınız....

Divan Toplantıları - I:

Estetik Bahçesi

 

Divan Toplantıları - I:

Poetika Divanı

  

Divan Toplantıları - I:

Belâgat Meydanı

Divan Toplantıları - I:

Mazmun Hazinesi

  

Divan Toplantıları faaliyetlerini Kanalından takip etmek için tıklayınız:

 

 

     GENCÎNE

     

  • Gencîne Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi için makalelerinizi dergimizin sitesindeki makale başvuru formuyla birlikte makale@gencinedergisi.net veya dergi@gencinedergisi.net adreslerine gönderebilirsiniz...