DÎVÂN TOPLANTILARI

 

Son yıllarda sosyal bilimler alanında geniş katılımlı ve birçok konuyu içeren bilimsel toplantılar (sempozyum/kongre/çalıştay) düzenlenmektedir. Bu tür bilimsel etkinliklere gösterilen teveccühün neticeleri elbette takdire şayandır. Fakat bugün için özel konulu ve ortak odaklı bilimsel toplantıların öne çıktığı ve daha yararlı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, dar bir kadro ile sınırlı buluşmalardan ziyade dinamik bir yapı arz eden ve konunun el verdiği katılımla yürütülen, Klasik Türk Edebiyatı alanında her biri özel temalı ve çağrılı çalıştaylar planladık. İlkini 16-17 Ekim'de düzenlediğimiz ve sonraki süreçte yılda iki kez yapılması planlanan bu çalıştaylara "Dîvân Toplantıları" adını verdik. Süreklilik arz eden bu çalışmaların herhangi bir üniversite ya da kurum aidiyetinin ötesinde “bağımsız” bir yapı arz etmesini önemsemekteyiz. Bu buluşmaların, alanımızın bilimsel konularını esas alan bilimsel misyonu ön planda olmak üzere, yakın vadede; Türkoloji müfredatı, Türk Dili ve Edebiyatı lisans programının işlevi, Eski Türk Edebiyatı anabilim dalının müfredatı ve öğretim yöntemi, lisansüstü çalışmaların planlanması, lisans yerleştirme politikası, öğretmen yetiştirme ve formasyon sorunu, mezunların istihdamı gibi hayati sorunların da ele alınacağı işlevsel bir platform hüviyeti kazanması da öngörülmektedir.

Prof. Dr. M. Esat HARMANCI

Düzenleme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 


 

     GENCÎNE

     

  • Gencîne Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi için makalelerinizi dergimizin sitesindeki makale başvuru formuyla birlikte makale@gencinedergisi.net veya dergi@gencinedergisi.net adreslerine gönderebilirsiniz