DİVAN TOPLANTILARI - III: Edebiyatta Üslup Meselesi

 

04-05 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan

"Divan Toplantıları III: Edebiyatta Üslup Meselesi Çalıştayı"na katılım için

 "Katılım Formu"nu

doldurarak 15 Eylül 2021 tarihine kadar iletişim mailimize gönderebilirsiniz.

(Çalıştayın, pandemi koşullarına göre yüz yüze veya çevrimiçi yapılması düşünülmektedir. Süreçle ilgili ayrıntılı bilgi daha sonra ilan edilecektir.)

     GENCÎNE

     

  • Gencîne Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi için makalelerinizi dergimizin sitesindeki makale başvuru formuyla birlikte makale@gencinedergisi.net veya dergi@gencinedergisi.net adreslerine gönderebilirsiniz.