MAZMÛNDAN POETİKAYA KİTABI

Divan Toplantıları - I: Mazmûndan Poetikaya kitabını indirmek için aşağıdaki kapak fotoğrafına tıklayınız...

Çalıştay videolarına ise Divan Toplantıları - I sayfasından ulaşabilirsiniz...

 


 

 DİVAN TOPLANTILARI - III:   EDEBİYATTA ÜSLUP MESELESİ         

Divan Toplantıları’nın 04-05 Kasım 2021 tarihlerinde yapılması planlanan üçüncü buluşmasında edebiyatta üslup meselesini tartışmaya açıyoruz. Davet metninde teklif edilen başlıklar ve anahtar kavramlar bir tanımlama, tasnif ve adlandırma iddiası taşımamakla birlikte sizlerden gelecek teklif ve öneriler için bir zemin oluşturma kaygısı ile ortaya çıkarılmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar da göz ardı edilmeden üsluba dair yeni bir bakış açısı için kapılar aralamayı önermekteyiz.

Çalıştayla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

DİVAN TOPLANTILARI-II

ES-SEYF VE'L-KALEM: Şiir ve Kültürel İktidar  

 

Kitabı indirmek için kapak resmine tıklayınız...

 

 

   Videolar

Divan Toplantıları faaliyetlerini Kanalından takip etmek için tıklayınız:

     GENCÎNE

     

  • Gencîne Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nin ilk sayısı yayınlanmıştır. Dergiye www.gencinedergisi.net  sitesinden ulaşılabilir. Makalelerinizi dergimizin sitesindeki makale başvuru formuyla birlikte makale@gencinedergisi.net veya dergi@gencinedergisi.net adreslerine gönderebilirsiniz...